Movie Games S.A.

Movie Games S.A.

JESTEŚMY Globalnym wydawcą gier wideo notowanym na GPW

Movie Games to wywodzący się z Polski globalny wydawca gier wideo, notowany na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka została założona w 2016 roku przez weteranów z branży gier wideo oraz doświadczonych biznesmenów.

Nasz Newsletter
Bądź na bieżąco ze spółkami Grupy Kapitałowej Movie Games S.A.
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
“We invest in people who love to make games. It couldn’t be simpler than that.”

— Filozofia Movie Games

Historia Spółki

Spółka została założona w 2016 roku przez Mateusza Wcześniaka, fana gier z doświadczeniem w sektorze finansowym, przy wsparciu Aleksego Uchańskiego, od prawie trzech dekad związanego z branżą gier komputerowych i mediami, oraz Macieja Miąsika, legendy polskiego gamingu i developera z niemal 30-letnim doświadczeniem. Aktualnie spółka Movie Games S.A. jest notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka łączy nowe talenty z cenionymi weteranami branży, takimi jak David Jaffe, twórca God of War, Piotr Gnyp – znany ex-dziennikarz branżowy i ekspert ds. nowych technologii, oraz Tobiasz Piątkowski, jeden z najsłynniejszych polskich twórców komiksu i art directorów.

Portfolio Movie Games zawiera gry przygodowe (“Lust for Darkness”, “Lust from Beyond”, “Lust from Beyond: M Edition”), symulatory (“Drug Dealer Simulator” 1 i 2, “Gas Station Simulator”, “MythBusters: The Game” i ”Alaskan Road Truckers”), a także przedstawicieli innych gatunków, takich jak strategia czy gra akcji.

W roku 2021 Movie Games, wspólnie ze studiem produkcji, postprodukcji i efektów specjalnych Platige Image, założyło Image Games, studio developerskie indie premium skupiające się na grach role-playing klasy indie AA.

Wierzymy, że gry są jednym z najpopularniejszych w XXI wieku środków dotarcia do odbiorców na skalę globalną – zarówno z rozrywką, jak i sztuką, informacją czy wartościową historią.

Movie Games S.A.

Informacje o spółce

Prezentacja Spółki

Movie Games to wywodzący się z Polski globalny wydawca gier wideo, notowany na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka została założona przez fanów gier z doświadczeniem w branżach finansów, gamingu i mediów. Łączy nowe talenty z cenionymi weteranami branży, takimi jak Maciej Miąsik, kluczowy developer gry Wiedźmin; David Jaffe, twórca God of War, Piotr Gnyp – znany były dziennikarz branżowy ds nowych technologii, oraz Tobiasz Piątkowski, jeden z najsłynniejszych polskich twórców komiksu i art directorów. Portfolio Movie Games zawiera gry przygodowe (“Lust for Darkness”, “Lust from Beyond”, “Lust from Beyond: M Edition”), symulatory (“Drug Dealer Simulator” 1 i 2, “Gas Station Simulator”, “MythBusters” i “Alaskan Road Truckers”), a także przedstawicieli innych gatunków, takich jak strategia czy gry akcji. W roku 2021 Movie Games wspólnie ze studiem produkcji, postprodukcji i efektów specjalnych, Platige Image, założyło Image Games,, studio developerskie indie premium skupiające się na grach role-playing klasy indie AA. Od początku istnienia Movie Games naszym głównym celem jest tworzenie zróżnicowanych tytułów dostosowanych do potrzeb globalnego rynku. W myśl tej idei konsekwentnie powiększamy nasze zespoły wewnętrzne, aby spełniać swoje założenia i realizować nawet dziesięć produkcji rocznie. Wierzymy, że gry są jednym z najpopularniejszych w XXI wieku środków dotarcia do odbiorców na skalę globalną- zarówno z rozrywką, jak i sztuką, informacją czy wartościową historią.

Rynek gier komputerowych na świecie

Branża gier jest segmentem charakteryzującym się wysoką dynamiką wzrostu oraz niskim stopniem przewidywalności. Według danych zebranych przez holenderską firmę analityczną Newzoo najwyższe przychody w 2016 r. na globalnym rynku gier o wartości 24,27 mld USD wygenerowały firmy pochodzące z Chin. Na drugim miejscu z kwotą 23,46 mld USD uplasowały się Stany Zjednoczone zaś na miejscu trzecim z przychodami na poziomie 12,43 mld USD – Japonia. Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazły się Niemcy (4,09 mld USD)które, wyprzedziły Koreę Południową (4,05 mld USD). Wielka Brytania, Francja, Kanada oraz Hiszpania uplasowały się kolejno na szóstej, siódmej, ósmej i dziewiątej pozycji, a wartości osiągniętych przychodów ze sprzedaży gier na tych rynkach wyniosły odpowiednio: 3,94 mld USD; 2,77 mld USD; 1,81 mld USD; 1,78 mld USD. Na pozycji nr 10 znalazły się Włochy, których wartość rynku gier wyniosła 1,72 mld USD. W danym zestawieniu Polska zajęła 23 lokatę z wielkością rynką na poziomie 0,43 mld USD.

Rynek gier komputerowych w Polsce

Rynek gier w Polsce w 2016 r. osiągnął poziom 0,43 mld USD. Zgodnie z prognozami firmy analitycznej Newzoo na koniec 2017 r. jego wartość ma wynieść 0,49 mld USD. Dynamika osiągnie poziom 13,8% w ujęciu rok do roku, co oznacza że rynek gier będzie rósł w tempie blisko cztery razy wyższym niż cała gospodarka. Wpłynie to na zwiększenie się udziału wielkości rynku gier w PKB Polski (na koniec 2016 r. udział wynosił 0,09%, a zgodnie z prognozami ma wzrosnąć do 0,10% w 2017 r.). Patrząc przez pryzmat danych globalnych wartość polskiego rynku gier, wydaje się wciąż dość niewielka – w tym ujęciu przychody generowane przez polskie firmy to zaledwie ok 0,4% całego rynku. Przedstawione dane świadczą o tym, iż pomimo wzrostowych tendencji i coraz większej akceptacji i popularności w polskim społeczeństwie gier jako jednej z form rozrywki, rynek ten jest wciąż stosunkowo niewielki. Z drugiej jednak strony wydaje się, że jest na nim jeszcze dużo miejsca dla nowych podmiotów, które dopiero na ten rynek wchodzą.

W raporcie „Kondycja Polskiej Branży Gier ‘17” zostały przedstawione wyniki badania dotyczącego charakterystyki sektora producentów gier wideo w Polsce, skupiające się na zagadnieniach związanych ze specyfiką biznesową, kapitałem ludzkim oraz czynnikach warunkujących rozwój firm w branży gier wideo. Zagadnienia obrazują wyniki z badania przeprowadzonego na próbie liczącej 101 podmiotów funkcjonujących na polskim rynku gier. Zgodnie z wynikami badania 85,3% ankietowanych firm jako główne źródło finansowania wskazało środki własne. Co więcej, przeszło 40% badanych podmiotów podało środki własne jako wyłączne źródło finansowania. Model tzw. self-publishingu z jednej strony stwarza większe ryzyko niepowodzenia, natomiast w przypadku sukcesu wydanej gry pozwala na generowanie dużo większych korzyści, które w przyszłości pozwalają sfinansować dalszą produkcję. Zgodnie z przeprowadzonym badaniem drugim najpopularniejszym źródłem finansowania projektów growych są zewnętrzni wydawcy, których udział wynosi 27,5% z czego ok. 66% stanowią wydawcy z Polski. 19,6% ankietowanych firm wskazało na inwestora spoza branży, natomiast 16,7% na inwestora branżowego. Wśród respondentów blisko 10% jako źródło finansowania podało giełdę natomiast 8,8% wskazało na inne źródło finansowania (np. outsourcing, kredyt).

Podstawowe Informacje

NAZWA SPÓŁKI

Movie Games spółka akcyjna

(Movie Games S.A.)

KRS

0000529853

REGON (NBRN)

360126430

NIP

5272723755

ADRES

Wernyhory 29A,

02-727 Warszawa, Polska

EMAIL

kontakt@moviegames.pl

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy w wysokości 2 573 132,00 zł wpłacony w całości.

SĄD REJESTROWY

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Struktura Akcjonariatu

 

Akcjonariusz

Liczba Akcji

% W KAPITALE

Głosy WZA

% w głosach WZA

Mateusz Andrzej Wcześniak (wraz z Fundusz Stabilnego Rozwoju sp. z o.o.)

386 240

15,01%

386 240

15,01%

Jakub Trzebiński

197 175

7,66%

197 175

7,66%

Pozostali

1 989 717

77,33%

1 989 717

77,33%

RAZEM

2 573 132

100,00%

2 573 132

100,00%

 

Notowania Giełdowe

Aktualne notowania giełdowe można sprawdzić tutaj:

GPW – Karta Spółki Movie Games S.A. >

Informacje Finansowe

Aktualne notowania giełdowe można sprawdzić tutaj:

GPW – Karta Spółki Movie Games S.A. >

Aktualności

Dla Prasy / Press Pack

Pod poniższym linkiem znajduje się press pack zawierający podstawowe materiały graficzne i tekstowe dotyczące spółki Movie Games S.A. oraz innych spółek tworzących rodzinę Movie Games.

Rodzina Movie Games – Press Pack >

Movie Games S.A.

Rodzina Movie Games

Movie Games S.A.

Zarząd spółki

Mateusz Wcześniak

CEO & Founder

Ekspert rynku kapitałowego i nowych technologii. Prezes Zarządu spółki publicznej Movie Games S.A. Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego INC S.A., członek organów nadzoru w spółkach kapitałowych działających w obszarze produkcji gier komputerowych i nowych technologii. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uczestniczył w licznych specjalistycznych kursach z zakresu rynku kapitałowego, działalności instytucji finansowych w Polsce oraz wdrażania nowoczesnych metod zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w spółkach działających w branży nowych technologii. Uczestnik licznych konferencji naukowych, prelegent na konferencjach branżowych poświęconych tematyce gier komputerowych i nowym technologiom, prowadzący szkolenia w zakresie budowania wieloletnich strategii finansowania spółek oraz w zakresie opracowywania modelu rozwoju podmiotów z branży nowych technologii ze wsparciem ze strony instytucji finansowych w Polsce. Biegle posługuje się zarówno językiem angielskim, jak i językiem francuskim.

Agnieszka HAŁASIŃSKA

Vice CEO

Agnieszka Hałasińska związana z Movie Games S.A. od 2020 roku, pełniąca funkcję dyrektora finansowego, gdzie odpowiada za współtworzenie oraz nadzór strategii finansowej, tworzenie prognoz, planów oraz analiz finansowych. Odpowiada jednocześnie za nadzór wszystkich procesów finansowych. Z wykształcenia jest inżynierem procesów logistycznych oraz magistrem zarządzania. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu controllingu finansowego w grupach kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom kontrolera i audytora finansowego oraz specjalisty ds. controllingu.

Movie Games S.A.

Rada Nadzorcza

Waldemar Rogowski

Członek Rady Nadzorczej

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert biznesowy, pracownik naukowy oraz członek dydaktycznej kadry zarządzającej specjalizujący się w analizie ryzyka kredytowego, portfeli kredytowych, a także opracowywania indeksów rynkowych ryzyka portfeli kredytowych.

Doświadczony analityk oraz prelegent na licznych kongresach i konferencjach branżowych. Główny analityk Biura Informacji Kredytowej SA. Wicedyrektor Instytutu oraz Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem, członek Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Wacław Szary

Członek Rady Nadzorczej

Niezwykle doświadczony specjalista powiązany z branżą IT, a także ze spółkami z szerokiego przekroju innych branż. Dysponuje ogromnym doświadczeniem w zakresie prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwami oraz prowadzenia ich restrukturyzacji. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Dataconsult SA, zajmującej się produkcją oprogramowania klasy WMS. Członek Rady Nadzorczej spółek Sagitum SA i VRG SA – jednej z największych spółek branży odzieżowej. Wcześniej Prezes Zarządu OPTeam SA, notowanej na GPW spółki z branży informatycznej, oraz Członek Rady Nadzorczej NEOMEDIC SA, spółki z branży medycznej. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu wraz z University of Applied Sciences Dresden, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Krakowskiej.

Kamil Gemra

Członek Rady Nadzorczej

Ekspert z zakresu rynku kapitałowego. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Niezależny członek kilku rad nadzorczych, w tym GPW Private Market, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych.

Były partner zarządzający czołowej agencji relacji inwestorskich. Były wiceprezes domu maklerskiego oraz agencji ratingowej. Według ankiet studenckich oceniających wykładowców klasyfikowany w „Top 10” prowadzących zajęcia na SGH, a ponadto zwycięzca studenckiego konkursu Inspiracja Roku 2022.

Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A. Pagi. Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych firm notowanych na GPW. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu inwestowania. Recenzent naukowy w czterech czasopismach z zakresu finansów i ekonomii. Autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym książek

Agata CHYCZEWSKA

Członek Rady Nadzorczej

Prawnik i przedsiębiorca. Absolwentka wydziału prawa i administracji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ze specjalizacją w prawie europejskim. 

Doświadczenie prawnicze zdobyte w międzynarodowej kancelarii prawnej Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński Sp. k. Od sierpnia 2022 r. pełniąca funkcję dyrektora zarządzającego oraz dyrektora finansowego w spółce Granola Sp. z o.o. Sp. k., która jest wiodącym polskim wykonawcą instalacji elektrycznych i budowlanych, dostawcą usług na rynku elektrycznym oraz branży ITS. 

W latach 2018-2022 prezes zarządu spółki Inbud Invest Sp. z o.o. Sp. K. prowadzącej komercyjną działalność deweloperską.

maciej MIĄSIK

Członek Rady Nadzorczej

Weteran polskiej branży gier, producent, projektant, programista, sound designer. Znany z pracy nad pierwszym Wiedźminem, ale także wieloma innymi grami, głownie przygodowymi: Reah: Zmierz się z Nieznanym, Schizm: Prawdziwe Wyzwanie, Schizm II: Kameleon, Sentinel: Strażnik Grobowca, czy wydanej w 2017 gry Beat Cop. Współtwórca kultowej już, jednej z pierwszych polskich profesjonalnych gier na PC – Electro Body.

Oprócz pracy nad grami Maciej zajmuje się aktywnie edukacją branżową jako Dyrektor Programowy kursu GameDev School oraz wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Działa także w Fundacji Indie Games Polska.

Movie Games S.A.

Informacje Kontaktowe

INC_Investments_and_Consulting_Logo-MALE-1

Autoryzowany doradca

INC S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka
661-131 Poznań, Polska

T: +48 61 851 86 77
E: biuro@incsa.pl
www.incsa.pl

bdm

Animator

Dom Maklerski BDM
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała

T: +48 33 812 84 40
Infolinia: +48 800 312 124
www.bdm.pl