Movie Games S.A. is a Polish company founded in 2016 by Mateusz Wcześniak, a fan of games with experience in the financial sector, supported by Aleksey Uchański, for almost three decades associated with the computer games industry and media and Maciej Miąsik, a Polish gaming legend and developer with 27 years of experience. Currently, the company employs about 80 people who work on over ten productions – from roguelike to horror games, simulators and war games. The company creates games for PC, Xbox One, PlayStation4 and Nintendo Switch.
We believe that games are one of the most popular means of reaching the audience on a global scale in the 21st century – both with entertainment, as well as with art, information and valuable history.

We invest in people who love to make games. It couldn’t be simpler than that.

Board

Mateusz Wcześniak

CEO & Founder

Having completed studies in the fields of Management at the Warsaw School of Economics and Sociology at SGGW, as well as professional experience in the sales, finance and marketing sectors, effectively combines knowledge in the field of social sciences and economics.
Experienced seller and manager of sales teams, specializing also in trainings dedicated to the financial sector. Over the years, he developed enterprises, among others in the development industry, luxury products and financial services in Poland and on an international scale.
Since 2008, he has been associated with the Stable Development Fund, where he is responsible for the creation and organization of subsidiaries’ activities on the Polish, French, Dutch and Luxembourg markets. Since 2015 he has been the Vice-President of the Stable Development Fund and is its shareholder. Together with Aleksy Uchański, he created Movie Games S.A.

Maciej Miąsik

Vice CEO

Veteran of the Polish gaming industry, producer, designer, programmer, sound designer. Known for his work on the first The Witcher, but also many other games, mainly adventure games: Reah: Challenge the Unknown, Schism: The Real Challenge, Schism II: Chameleon, Sentinel: Tomb Guard, or Beat Cop released in 2017. Co-founder of the cult one of the first Polish professional PC games – Electro Body. In addition to working on games, Maciej is actively involved in industry education as Program Director of the GameDev School course and lecturer at the Warsaw Film School and Polish-Japanese Academy of Information Technology. He also works in the Indie Games Poland Foundation.

Supervisory Board

Adw. Łukasz Wądołowski

Adwokat, magister prawa oraz magister administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa i ekonomii rynku kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Chicago Kent College of Law we współpracy z KUL. Specjalizuje się w obszarze prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek handlowych. Od 2013 roku prowadzący zajęcia dydaktyczne na KUL i uczelniach prywatnych. Autor publikacji naukowych, współorganizator i uczestnik międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Od lat prowadzi działalność pro bono w zakresie pomocy prawnej.

Jacek Brzeziński

A graduate of the University of Warsaw (Faculty of Mathematics, Computer Science and Mechanics). In the broadly understood gaming industry, he began in 1994 as the editor of the iconic magazine Magia i Miecz. He has been working in the video game industry since 1999, having gained experience, among others in CD Projekt Red (as the Witcher and The Witcher 2 designer chief), Techlandzie (where he led the project Dead Island Riptide and was the producer of Dying Light), Danish studio IO Interactive (as the Hitman game designer). He lectured at Game Dev School and the Warsaw Film School.

Jakub Wójcik

Founder of the largest Polish website about independent 1ndieWorld games, and the first years of its existence as the editor-in-chief. Co-organizer of the exhibition “Digital Dreamers” devoted to the history of Polish video game developers, financed by the Ministry of Foreign Affairs and issued at the Museum of Technology and Industry of NOT in the Palace of Culture and Science in Warsaw, and then to Polish outlets abroad. One of the founders of the Indie Games Polska Foundation, the president of the foundation’s board. As part of this activity, for the past two years, she has been animating the life of the Polish gaming industry and the community of independent artists, including by organizing Polish stands at international trade fairs, running an acceleration program.

Dr Kamil Gemra

Partner zarządzający InnerValue, wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego INC S.A. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A. Pagi. Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych firm notowanych na GPW. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych. Wielokrotnie jako ekspert rynkowy udzielał komentarzy dla biznesowych stacji telewizyjnych i innych mediów finansowych. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu inwestowania. Autor wielu publikacji edukacyjnych jak i naukowych, w tym książki „Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw”.

Dr Szymon Okoń

Partner w Kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. oraz pracownik naukowy na stanowisku Adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Szymon Okoń posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa uzyskany w 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu oraz stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów uzyskany w 2014 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2012 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa, w 2011 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo. Studiował również na London School of Economics and Political Science oraz Edinburgh Napier University. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółkach Boombit S.A. oraz Cloud Technologies S.A.