Akcjonariat Liczba akcji % akcji Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
PlayWay SA 860 152 33,43% 860 152 33,43%
Mateusz Wcześniak (wraz z Fundusz Stabilnego Rozwoju Sp. z o.o.) 509 235 19,79% 509 235 19,79%
Jakub Trzebiński 197 175 7,66% 197 175 7,66%
Pozostali 1 006 570 39,12% 1 006 570 39,12%
Razem 2 573 132 100% 2 573 132 100%