W dniu 11 grudnia 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F i H spółki MOVIE GAMES S.A.

 

Treść uchwały dostępna do wglądu tutaj.

By |2018-12-12T01:10:30+00:0011 grudnia|