Podczas walnego zgromadzenia Movie Games S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o 246 465 PLN poprzez emisję 246 465 akcji nowej emisji serii F i zaoferowaniu ich objęcia wyłącznie Funduszowi Stabilnego Rozwoju. Na pokrycie Akcji Nowej Emisji Fundusz Stabilnego Rozwoju zobowiązał się wnieść wkład pieniężny w wysokości 8,11 zł na każdą Akcję Nowej Emisji, co daje łączny wkład w wysokości 1 998 831,15 zł. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Fundusz Stabilnego Rozwoju posiadać będzie 10% akcji w kapitale zakładowym Movie Games.

By |2018-03-01T14:57:45+00:0010 lipca|